Blog Full Width# TRIPล่องเรือเจ้าพระยา วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 #

#จัดทริปท่องเที่ยวพิเศษและปาร์ตี้สุดชิค แบบฉบับแกรนด์ทริปเปอร์ #

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

15.00 น. – 16.00 น.   ลงทะเบียน บริเวณล๊อบบี้โรงแรมริเวอร์ไซต์

                                  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. – 21.00 น.   เชิญร่วมดินเนอร์ ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมแต่งกายสวย หล่อ ในตรีม Red carpet party

21.30 น. – 24.00 น.   ร่วมกิจกรรมปาร์ตี้แบบฉบับแกรนด์ทริปเปอร์ ณ ห้องคาราโอเกะส่วนตัว

 

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

07.00 น – 09.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.30 น. – 12.30 น.   เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงธุรกิจ Meeting and travel party

13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน (เฉพาะท่านที่เข้าร่วมทริปล่องเรือเท่านั้น)

 

  ************************************************


**** หมายเหตุ สมาชิกต้องใช้สิทธิ หรือจองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีสมาชิกเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้