Blog Full Width

ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ น้ำทะเลได้เริ่มลงตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา จนถึงช่วงเช้า
ทำให้ปะการังที่อยู่บริเวณแนวน้ำตื้นทีหน้าอ่าวใหญ่ อ่าวใหญ่ อ่าวเทียนของเกาะทะลุ ต.ทรายทอง อ บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เกิดโผล่ขึ้นมาจนสามารถเห็นปะการังชนิดต่างๆได้อย่างชัดเจน 
อาทิ ปะการังสมองร่องเล็ก ร่องใหญ่ ปะการังก้อน ปะการังโขด ปะการังผักกาด ดอกไม้ทะเล และปะการังอีกหลายชนิด รวมไปถึงหอยมือเสือ 
นายเผ่าพิพัทธ์ เจริญพักตร์ เลขามูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม กล่าวว่า บริเวณแนวปะการังดังกล่าวปกติน้ำจะลึกประมาณ 2 เมตรถึง 2 เมตรครึ่ง ซึ่งเป็นจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยว
และเป็นแหล่งที่มีการปลูกปะการังเขากวางอ่อน วันนี้น้ำทะเลลงต่ำจนเหลือประมาณ50เปอร์เซนต์ ในช่วงตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ทำให้เห็นปรากฏการณ์ปะการังโผล่
ซึ่งต้องประกาศให้นักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำในช่วงเช้าให้รับทราบ ว่างดให้ดำน้ำชั่วคราว ในช่วงเช้า

ซึ่งหลังจากเวลา 11 โมงเช้าน้ำทะเลได้เริ่มกลับขึ้นคาดว่าช่วงบ่ายจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งพบว่าช่วงน้ำทะเลลงต่ำสุดใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมง และเริ่มกลับทยอยขึ้นแล้ว
ซึ่งสภาพอากาศแดดค่อนข้างน้อย  และน้ำทะเลบริเวณแนวปะการัง ก็ไม่ได้แห้งสนิท จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง แต่อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ทางมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม
จะได้เฝ้าติดตามสถานการณ์นำทะเลในวันพรุ่งนี้ต่อไป
อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ ลักษณะเช่นเดียกัน แต่จะมากกว่าวันนี้ ทั้งนี้ได้แจ้งให้ทาง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชาบฝั่งได้รับทราบแล้ว
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวว่าเบื้องต้นเตรียมจัดส่งนักวิชาการจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ตอนกลาง จังหวัดชุมพร
ลงไปสำรวจหาสาเหตุ และให้รายงานต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)เพื่อวางแผนการดำเนินงานในอนาคตหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นมาอีก ทั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปะการัง และหอยมือเสือ ตลอดจนทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ