PRODUCT


ข้าวกล้องมะลิแดง

ผลิตภัณฑ์บรรจุ 1 กิโลกรัม 


สินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง  

(การจัดส่งโปรดระบุ ที่อยู่ให้ถูกต้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีการจัดส่งเกิดข้อผิดพลาด เนื้องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง)