PRODUCT


Chayanis Milk 50 ml.

น้ำนมนวดหน้า

คุณสมบัติ : ช่วยให้ผิวหน้าขาวใส 

ราคาสมาชิก 350 บาท


ราคาปกติ  390 Baht

ราคาสมาชิก 300 eL + GV 50  

 กรณีให้จัดส่ง ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท 

(โปรดระบุ ที่อยู่ให้ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีการจัดส่งเกิดข้อผิดพลาด เนื้องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง)