PRODUCT


GABA MATE 

นวัตกรรมอาหาร ทางโภชนาการชะลอวัย
เครื่องดื่ม :  ข้าวเพาะงอก, ถั่วเพาะงอก, งาเพาะงอก และธัญพืช 

ผลิตภัณฑ์บรรจุ 21 ซอง (10 กรัม x 21 ซอง) 


สินค้ารวมค่าจัดส่ง  

(การจัดส่งโปรดระบุ ที่อยู่ให้ถูกต้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีการจัดส่งเกิดข้อผิดพลาด เนื้องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง)